Meeting Register Page

Meeting banner
Välkommen till ett webbinarium om hållbart ledarskap!
Vill du vara en hållbar ledare - även "post corona"?   

När vi är stressade är vi varken produktiva, engagerade eller särskilt innovativa - oavsett om det är i tider av kris eller efteråt när vi förväntas ”ta igen och komma ikapp”.

Chefer och ledare som kan förebygga stress och skapa goda arbetsklimat, för sig själva och för sina medarbetare, får ökat fokus och en ökad produktivitet. Det ger ett försprång.

För att bli mer hållbar och effektiv som ledare finns metoder, verktyg och nödvändig kunskap att hämta, bland annat från den senaste hjärnforskningen.

Välkommen till ett webbinarium där vi pratar mer om detta och där du får med dig nya insikter!


Webbinariet genomförs på svenska och är kostnadsfritt.

May 28, 2020 09:00 AM in Stockholm

Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Karolina Bardland.