Meeting Register Page

Finansiering av hållbara städer: vilken roll spelar privat kapital?
Mycket av omställningen till ett hållbart samhälle kommer att hamna i händerna på kommuner. Svenska kommuner har höga ambitioner för hållbarhet men når trots detta inte målen för Agenda 2030 eller klimatneutralitet med nuvarande hastighet och metoder. Det kommer att krävas betydande investeringar för att säkerställa denna omställning och många aktörer ser ett ökande behov av extern finansiering för kommunerna framöver.

Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) vid Handelshögskolan i Stockholm, tillsammans med Stockholm Environment Institute (SEI) och Cleantech Scandinavia lanserar härmed den nya rapporten: The role of private market capital in financing sustainable cities: investor and municipal views in a Swedish context. Rapporten bygger på intervjuer med kommuner och finansiella aktörer och syftar till att ge finanssektorn och lokala och regionala myndigheter en forskningsbaserad förståelse för rollen av extern finansiering för att hjälpa kommuner att nå hållbarhet, klimatneutralitet och målen i Agenda 2030, utifrån ett svenskt perspektiv.

Seminariet kommer att hållas på svenska. Välkommen!
Meeting logo
Loading
* Required information